صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

کانکتور سنگین چیست؟

2023-10-24

یک نوع اتصال دهنده الکتریکی به نام aکانکتور سنگینکه گاهی اوقات به عنوان یک اتصال مستطیل نامیده می شود، برای کاربردهای صنعتی و محیط های خشن ساخته شده است که در آن دوام و قابلیت اطمینان بسیار ضروری است. این کانکتورها اغلب در حمل و نقل، بخش تولید، تولید انرژی های تجدیدپذیر و سایر زمینه های مرتبط مورد استفاده قرار می گیرند.


محفظه مستطیلی یک اتصال سنگین معمولاً کنتاکت ها و سیم ها را در داخل قرار می دهد و از آنها پشتیبانی و حفاظت مکانیکی ارائه می دهد. کنتاکت ها در اندازه ها و مواد مختلفی برای پاسخگویی به طیف وسیعی از نیازها ساخته می شوند و برای مقاومت در برابر جریان ها و ولتاژهای بالا ساخته می شوند. آنها را می توان در شرایط محیطی سخت استفاده کرد زیرا تماس ها و محفظه آن برای جلوگیری از گرد و غبار، رطوبت و سایر ناخالصی ها مهر و موم شده است.


علاوه بر این، مکانیسم های قفل اغلب در آن گنجانده شده استاتصالات سنگینبرای تضمین یک اتصال مطمئن و ایمن. علاوه بر این، آنها می توانند به اقدامات ایمنی یکپارچه مانند کلیدهای اینترلاک و کنتاکت های زمین برای جلوگیری از قطع شدن ناخواسته و خطرات الکتریکی مجهز شوند. همه موارد در نظر گرفته شده، کانکتورهای سنگین برای تحمل تنظیمات دشوار و ارائه عملکرد قابل اعتماد در شرایط سخت ساخته شده اند.