صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

روش استفاده از Crimp Tools

2023-07-12

قبل از استفاده ازابزارهای چین دار، قطعه مورد نظر را روی یک صفحه افقی قرار دهید. در همان زمان، قطعه مورد نظر را در قفسه انبردست قرار دهید. دسته انبردست را به سمت پایین فشار دهید تا قطعه مورد نظر را بچسبانید، دستگیره را تنظیم کنید تا فشار را به درستی تنظیم کنید، و دسته را محکم نگه دارید تا پر شدن کامل شود.

در پیچیدن به نکات زیر توجه کنید:
1، دنباله چین: از بالا به پایین چین خوردگی، هر چین باید یکنواخت چین خوردگی تمام قسمت های اجزاء باشد.
2، استحکام چین و چروک: در چین برای حفظ یک استحکام خاص، از نیروی بیش از حد برای چین دادن استفاده نکنید تا به قطعات آسیب نرسانید. 3، در پیچیدگی باید به نکات زیر توجه کرد:
ترتیب چین خوردگی: چین خوردگی از بالا به پایین، و همه قسمت های اجزاء باید هر بار به طور یکنواخت چین دار شوند.
استحکام چین و چروک: استحکام خاصی را هنگام چین دادن حفظ کنید، از نیروی بیش از حد برای چین دادن استفاده نکنید تا به قطعات آسیب نرسانید. 4، در استفاده ازابزارهای چین دار، لازم است برای جلوگیری از حوادث ناشی از نگرانی یا حواس پرتی توجه شود.